Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Altijd handig om verwarring te voorkomen

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden kun je meer informatie vinden over onze diensten, hoe wij ze uitvoeren en voorwaarden die van belang zijn voor onze garanties.

Partijen

Opdrachtnemer: Kameleon – Creative Agency, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 69536872. Hierna te noemen (Kameleon/opdrachtnemer).

Opdrachtgever: Jij als huidige of potentiële klant. Hierna te noemen (Klant/Opdrachtgever).

Derde: Partij (exclusief Kameleon/Opdrachtnemer) die in opdracht werkt voor Opdrachtgever tijdens of na oplevering van project.

Algemeen

Hoe word je klant

Je wordt pas klant na het akkoord gaan van een offerte en het betalen/aanbetalen van een factuur en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Facturering

Afhankelijk van het gekozen pakket worden één of meerdere facturen verzonden die volgens de wettelijke verplichting binnen 14 dagen vanaf de verzenddatum 100% voldaan dienen te zijn. Hieronder vind je meer informatie over de facturering op basis van het gekozen pakket.

 • Basis pakket; Voor het basis pakket dient het volledige bedrag in één keer betaalt te worden. Betaalregelingen of termijn betalingen zijn alleen mogelijk voor het “uitgebreide pakket” en het “maatwerk pakket”.
 • Uitgebreide pakket; Voor het uitgebreide pakket heeft de klant keuze uit het volledige bedrag in één keer te voldoen of in 2 termijnen. De termijnen worden als volgt opgesplitst. De eerste betaling van 50% dient betaalt te worden alvorens de start van het project en dient als een aanbetaling. De tweede betaling van 50% volgt één maand na de start van het project tenzij anders besproken.
 • Maatwerk pakket; Voor het maatwerk pakket word ten alle tijde gebruik gemaakt van een aanbetaling van 50% van het volledige geoffreerde bedrag. De aanbetaling dient betaalt te worden alvorens de start van het project. Het openstaande bedrag zal 1 week na uitleg van de website worden gefactureerd. Enige openstaande werken zoals besproken in de offerte na het betalen van de tweede factuur zullen in zijn volledigheid worden afgerond.
Eigendom

De inhoud van de website (teksten, afbeeldingen, video’s en elders content gerelateerde werken) zijn eigendom van de klant. Mocht een samenwerking tussen de Klant en Opdrachtnemer eindigen blijft de klant eigendom houden over de inhoud van de website en kan een kopie van de website ontvangen met alle inhoud mocht deze nodig zijn. 

Op de vormgeving en de functionaliteiten van je website rusten intellectuele-eigendomsrechten. Deze rechten blijven in handen van Opdrachtnemer of de respectievelijke eigenaren van de rechten. Deze rechten worden niet overgedragen aan klanten. Wanneer je samenwerking met Kameleon stopt verlies je Kameleon-functionaliteiten zoals plugins, ontwerpen, website back-end, maatwerk oplossingen etc.

Aangeleverde materialen

Materialen die door de Klant worden aangeleverd zoals foto’s, lettertype’s, video’s etc. aan de Opdrachtnemer zijn eigendom van de klant en Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige auteursrechtenschendingen. Kameleon is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Kameleon kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Kleine aanpassingen tijdens of na uitvoering

Kleine aanpassingen worden tijdens de uitvoering verwerkt in revisies (herzieningen van het design). Daar kan de klant gemakkelijk uiten welke aanpassingen nodig zijn. Vooraf wordt het aantal revisierondes afgesproken en verwerkt in de factuur. Mocht dit niet gebeurt zijn dan wordt de standaard van twee revisierondes toegepast. Kameleon bepaalt welke aanpassingen onder “Kleine aanpassingen” vallen. Enige voorbeelden hiervan zijn; Kleine teksten, foto’s of kleuren. In het uitgebreide- en maatwerk pakket krijgt de klant uitleg om zelf de website te onderhouden en kleine aanpassingen uit te voeren. Tijdens of na het opleveren van de opdracht is dit de volledige verantwoordelijkheid van de Klant en valt niet (meer) onder de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Gebruikers van het basispakket kunnen de kennisbank raadplegen voor enige onduidelijkheden of uitleg over het onderhouden van hun website.

Grote aanpassingen

In het geval dat Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract/project nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht, geoffreerd en indien akkoord toegevoegd aan de betaling vóór livegang. Kameleon behoudt zich het recht om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

In het geval dat de Opdrachtgever na de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuw project. De klant gaat in overleg met Kameleon en samen wordt er een vaste prijs afgesproken voor de gewenste aanpassingen. Hiervoor wordt een nieuw project/opdracht opgezet.

Vermelding op de website

Tenzij anders afgesproken behoudt Kameleon het recht om zijn naam te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Vermeldingen van Opdrachtnemer zullen discreet in de “Footer” van de geleverde website of webshop vermeld worden.

Wie gaat mijn website vullen?

Jij als klant gaat na uitleg van je website aan de slag met het vullen van content. Deze uitleg is aanwezig vanaf het Uitgebreide pakket en Maatwerk pakket. Voor het Basis pakket is er een kennisbank aanwezig die je genoeg op weg helpt om zelf teksten te vullen, afbeeldingen te plaatsen en meer. Klanten met het Basis pakket kunnen ten allen tijde contact opnemen met vragen. Kameleon is in geen enkele situatie verplicht (tenzij elders overeengekomen) om een website te voorzien van content of te vullen met aangeleverde content. 

Garanties

Algemeen

Aan onze garanties zitten voorwaarden verbonden om misbruik te voorkomen. Hieronder vind u de voorwaarden per genoemde garantie.

Uw website gereed binnen 5 dagen garantie

Deze garantie is alleen geldig wanneer Opdrachtgever gekozen heeft voor het Basispakket zonder toegevoegd maatwerk. Is er sprake van maatwerk in de opdracht die buiten een van de ‘Starter-templates’ valt dan is deze garantie niet geldig en zal er in overleg met de klant een andere deadline worden overlegd. Reden hiervoor is omdat maatwerk vooraf niet is te overzien qua tijd en complicaties die ervoor kunnen zorgen dat een website niet binnen 5 dagen gereed is. 

Onder “Gereed” word verstaan dat de website gereed is om gevuld te worden met content (teksten, foto’s en meer) door de Klant. Onder “Gereed” word niet verstaan dat de website gereed is voor livegang óf al live dient te staan op het gekozen domein van Opdrachtgever. 

Mocht het voorkomen dat Opdrachtnemer informatie of materialen (logo’s, huisstijlkleuren) nodig heeft van Opdrachtgever en hierover communiceert dan zal de tijd die het duurt voor Opdrachtgever om contact op te nemen en de benodigde informatie of materialen te verschaffen bij worden geteld bij de 5 dagen ofwel 120 uur.

Kiest Opdrachtgever voor een ander pakket dan het Basispakket dan word in overleg met Opdrachtgever een schappelijke deadline gekozen voor oplevering en vervalt deze garantie ook.

Mocht Opdrachtgever aan alle voorwaarden voldoen en heeft Opdrachtnemer niet volgens belofte geleverd dan ontvangt Opdrachtgever het volledige bedrag terug dat is betaald voor de website + een bonus van €200,-.

Hackervrij garantie

Deze garantie is van toepassing op alle websites en webshops geleverd door Kameleon tenzij anders afgesproken. Situaties waarbij deze garantie komt te vervallen zijn; 

 • Opdrachtgever of derde installeert zelf een WordPress plugin (zonder overleg) na livegang.
 • Opdrachtgever past zelf of geeft opdracht aan derde om core-bestanden (.php, .css, .js) van WordPress, bijgeleverde plugins of thema’s aan te passen.
 • Opdrachtgever of derde voegt bestanden toe die schadelijk kunnen zijn voor de website/webshop zoals .php, .js, .html bestanden.
 • Opdrachtgever of derde passen database bestanden aan.
 • Opdrachtgever laat onderhoud uitvoeren door een andere partij dan Kameleon.
 • Opdrachtgever met opzet opdracht geeft aan een derde om zijn/haar website te hacken.
 • Opdrachtgever heeft een bestaande website en wil hiervan core-bestanden overbrengen naar een nieuwe opdracht die uitgevoerd word door Kameleon.
 • Opdrachtnemer heeft geen controle gehad over mogelijke kwetsbaarheden. Een voorbeeld hiervan is een fout in de hosting van desbetreffende hosting partij waar de website wordt gehost.

Indien een website/webshop die is ontwikkeld door Kameleon en word onderhouden door Kameleon word gehackt dient er eerst naar mogelijke oplossingen te worden gekeken zoals een back-up terugzetten van vóór de hack alvorens de Klant de afgesproken vergoeding ontvangt van de volledige prijs van de opdracht + €200,-. 

Resultaat garantie

De resultaat garantie dient gekozen te worden samen met Opdrachtgever en Opdrachtnemer en moet een meetbare matrix zijn en hiervan een realistisch doel samenstellen. Voorbeelden hiervan zijn bezoekersaantallen, bounce-rate en leads. Deze garantie is alleen beschikbaar voor het Uitgebreide pakket en het Maatwerk pakket.

Hierbij vertrouwen wij als Kameleon erop dat de partij accurate informatie levert over de huidige status van de gekozen matrix. Wanneer deze informatie niet accuraat blijkt te zijn geld de Resultaat garantie niet voor de desbetreffende partijen. Wanneer de aangegeven matrix niet behaalt is binnen de afgesproken periode heeft de Klant het recht op het gehele budget overgemaakt aan Kameleon voor de bouw van de nieuwe website + €200,-.

Financiën

Wanneer factureren jullie

Wij factureren pas nadat een gemaakte offerte akkoord is volgens de Klant. In het geval dat de Klant een Basis pakket heeft gekozen dient het gefactureerde bedrag in één keer te worden voldaan alvorens de start van de bouw van de nieuwe website.

Heeft de klant gekozen voor een Uitgebreid- of Maatwerk pakket dan word het geoffreerde bedrag gesplit in 2 betalingen van 50% ieder. In het geval van een Uitgebreid pakket dient 50% alvorens de start van het project betaalt te zijn en de overige 50% word 1 maand na de start van het project gefactureerd. In het geval van een Maatwerk pakket dient 50% alvorens de start van het project betaalt te zijn en word de overige 50% gefactureerd 1 week na de uitleg over het vullen van de website. 

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Bij de eerste betaling wordt het project niet gestart tot de betaling voldaan is. Bij de betaling vóór livegang gaat de website niet live totdat de betaling voldaan is. Mocht er een situatie voorkomen waarbij de tweede betaling niet voldaan wordt na 30 dagen en daar geen afspraken over gemaakt zijn heeft Kameleon het recht om de website offline te halen.

Aansprakelijkheid

Helaas kan het altijd gebeuren dat er iets mis gaat. In het geval dat deze schade verwijtbaar te wijten is aan Kameleon, dan wordt de schadevergoeding gemaximeerd op 50% van het volledig gefactureerde bedrag voor de website. Bij ernstig verwijtbaar handelen van Kameleon wordt de schadevergoeding gemaximeerd op het volledig gefactureerde bedrag voor de website. 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes en alle door Kameleon gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Kameleon niet bindend en niet van toepassing.

Per opdracht zal Kameleon een factuur uitbrengen op basis van een gekozen pakket en eventueel extra toevoegingen. In deze factuur wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst ge-update op 2 april 2021.

We gebruiken cookies voor de beste ervaring van onze site